Na čo vám web CRM poslúži?

Využite službu web CRM vo váš prospech

 

 

Web CRM využijete v rôznych prípadoch, niektoré z nich sa Vám pokúsime ozrejmiť. Stále sa jedná predovšetkým o pomoc v činnostiach, ktoré nesúvisia s predmetom Vášho podnikania, a ktoré musíte riešiť každý deň. Často krát Vás otravujú a zapĺňajú Váš drahocenný čas, ktorý by ste určite využili omnoho lepšie.

 

Postará sa o Vaše kontakty

Koľko času strávite mesačne pri hľadaní kontaktov na Vašich klientov? Telefonujete kolegom, vyhľadávate vo vizitkách, mobiloch a papierových poznámkach. Centralizujte svoje kontakty s web CRM a zdieľajte ich so svojimi zamestnancami. Ak ušetríte Vy alebo Vaši zamestnanci mesačne hoci len hodinu takto stráveného času, už sa Vám vrátia náklady na prevádzku služby web CRM a takto získaný čas budete venovať svojmu biznisu.

 

Namiesto Vás stráži a pripomína Vaše každodenné úlohy

Zvýšte svoju efektivitu a venujte sa svojej práci na maximum. Odbremeňte sa od starostí, ktoré zamestnávajú Vašu myseľ. Všetky Vaše povinnosti budú odteraz pod drobnohľadom služby web CRM, ktorá ich Vám a Vašim zamestnancom včas pripomenie emailom a vráti Vám pohodu pri práci.

 

Kontroluje plnenie Vami zadaných úloh namiesto Vás

Určite poznáte situáciu, keď nerobíte nič iné, len kontrolujete, či úlohy ktoré ste zadali niekomu z Vašej firmy sú splnené. Často krát sa jedná o kvantá malých drobností, ktoré tvoria Váš biznis, ale sledovanie ich plnenia Vám odoberá množstvo času a energie. Služba web CRM to odteraz spraví za Vás a okamžite Vás informuje o splnení či presunutí každej úlohy. Čas a teda peniaze vynaložené na sledovanie plnenia týchto úloh sú mnoho násobkom nákladov na prevádzku tejto služby.

 

Zaznamenáva dôležité momenty, ktoré sa Vám v budúcnosti zídu

Isto poznáte situáciu, že Vás kontaktoval obchodný partner s identickou ponukou viackrát i napriek tomu že ste si výrazne neželali žiadnu spoluprácu. Takýto obchodný partner je u Vás nadobro odpísaný. Takýmto chybám sa pomôže vyhnúť práve služba web CRM, dôsledným zaznamenávaním každej aktivity pri Vašich kontaktoch.
O klienta treba často doslova bojovať. Po zaslaní ponuky i viackrát zodvihnúť telefón a dopytovať sa na rozhodnutie, aby Váš klient na Vašu ponuku nezabudol. Koľko vašich obchodov takto skrachovalo, keď ste zabudli na krátky rozhovor a pripomenutie sa klientovi? Web CRM Vám zvýši efektivitu pripomínaním takýchto elementárnych úloh naviazaných na Vašich klientov.
 

Riadi komunikáciu pri spolupráci na procesoch vo firme

Zdieľanie informácií a úloh pri riešení situácií či už obchodného, alebo iného charakteru a vzájomná komunikácia je kľúčom k efektivite ich riešenia. Eliminujte enormné množstvo času vynaloženého na zbytočné, opätovné posielanie a hľadanie informácií a dokumentov a taktiež množstvo času vynaloženého na podávanie a získavanie informácií o splnených či nesplnených čiastkových úlohách. Riešenie Vám prináša služba web CRM v podobe riadenia takýchto prípadov, založeného na aktívnej spolupráci viacerých účastníkov, ktorí sú okamžite informovaní o každej zmene týkajúcej sa daného prípadu.


Archivuje dôležité dokumenty

Skúste sa niekedy pozastaviť nad tým, koľko času vynaložíte mesačne na vyhľadávanie dokumentov, prípadne na nápravu a o opätovné vytváranie stratených dokumentov. Využite tento čas v prospech svojho biznisu a spravujte svoje dokumenty so službou web CRM. Už hodina Vašej zbytočnej a neatraktívnej práce a práce Vašich zamestnancov pri hľadaní a obnove dokumentov pokryje náklady na mesačnú prevádzku služby web CRM.
 

Hromadne osloví Vašich klientov

Internet je dnes silné médium, ktorého služby dnes využíva už takmer každá firma. Súčasťou využívania internetu je aj oslovovanie Vašich klientov prostredníctvom hromadných emailov. Ich príprava a príprava príjemcov (Vašich klientov) je s bežnými aplikáciami časovo náročná a otravná. Služba web CRM Vás zbaví nočnej mory a s ľahkosťou postará o jednorazové aj opakované rozposlanie takýchto emailov, ktoré budete odteraz pripravovať v rekordne krátkom čase.

Poradňa

Zabudol som prihlasovacie údaje
do aplikácie web CRM:

 

Neviem pracovať s aplikáciou:

 

Potrebujem poradiť s aplikáciou: